Indigo – Màu chàm thay đổi thế giới
|

Indigo – Màu chàm thay đổi thế giới

  MÀU CHÀM (INDIGO) LÀ MÀU XANH SẪM NẰM GIỮA XANH DƯƠNG VÀ TÍM, LÀ MÀU CỦA GIẤC MƠ MÊNH MANG VÀ NIỀM TIN VỮNG CHẮC. CÂU CHUYỆN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TRONG MỌI NGÀNH NGHỀ GIỐNG NHƯ HAI DẢI MÀU XANH VÀ TÍM, NẰM CÁCH XA NHAU TRÊN CÙNG MỘT BẢNG MÀU. NGƯỜI MƠ…